Bakwedstrijden

Reglement bakwedstrijd "Hattem bakt Fortuinlijk"

ter gelegenheid van 200 jaar De Fortuin in 2016

Artikel 1 / De bakwedstrijd wordt georganiseerd door een drietal vrijwilligers van molen De Fortuin in Hattem.

Artikel 2 / Er zijn in de loop van het jaar 3 bakwedstrijden: 1x brood, 1x cake en 1x koekjes.

Artikel 3 / Iedereen, behalve beroepsbakkers, kan meedoen aan de wedstrijd, ook niet Hattemers.

Artikel 4 / Iedere deelnemer mag, per categorie, slechts 1x deelnemen. Bij inlevering van het bak resultaat moet ook het recept ingediend worden. Zonder recept kan niet aan de wedstrijd deelgenomen worden.

Artikel 5 / Indien het recept is overgenomen uit een boek, tijdschrift of van internet moet op het recept een bronvermelding staan.

Artikel 6 / Voor deelname aan de broodbakwedstrijd wordt de volgende basis ingrediŽnten ter beschikking gesteld: Broodbak wedstrijd: 500 gr eigengemalen graan Cakebak wedstrijd: 350 gr standaard Molencakemix. Koekjes wedstrijd: 250 gr bloem. De deelnemers zijn vrij in het toevoegen van andere ingrediŽnten, baktijd, versieringen, etc.

Artikel 7 / Ander bloem/meel/mix is toegestaan, mits op molen De Fortuin in Hattem gekocht.

Artikel 8 / De ingeleverde producten worden op 5 onderdelen beoordeeld, te weten: smaak, textuur, vorm, presentatie en opmaak. Voor elk van de onderdelen kunnen evenveel punten gescoord worden.

Artikel 9 / De bakresultaten worden beoordeeld door een jury bestaande uit 3 leden, waarvan er minstens 1 in de bakbranche werkzaam is. Per categorie is er een verschillende jury. De jurering vindt in het openbaar plaats. De bakresultaten van de deelnemers zullen vÚÚr de jurering geanonimiseerd worden.

Artikel 10 / Er is geen publieksjury.

Artikel 11 / Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

Artikel 12 / Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de jurering zelf zullen de prijswinnaars per email en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht. De prijzen worden op afgesproken tijd uitgereikt.

Artikel 13 / Er is per bakronde Ä 100,00 aan prijzengeld beschikbaar. Er worden drie prijzen per ronde toegewezen. De organisatie van "De Fortuin" bakwedstrijd behoudt zich het recht voor de prijzen, indien nodig aan te passen, te wijzigen, of te vervangen door een andere prijs. De recepten van de winnende bakresultaten zullen op de website van "De Fortuin" geplaatst worden. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen.

Artikel 14 / De organiserende vrijwilligers en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname. Alle andere vrijwilligers van de molen kunnen deelnemen.

Artikel 15 / De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik (door molen De Fortuin) van alle informatie gerelateerd aan de bakwedstrijd, bijvoorbeeld op websites en in gedrukte media.

Artikel 16 / De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment voortijdig te beŽindigen of te verlengen.

Artikel 17 / Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen in dit reglement. Hattem, januari 2016