Fotowedstrijd

Reglement fotowedstrijd De Fortuin 2016

Voorwaarde 1 / De fotowedstrijd 'De Fortuin maar dan anders' wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers van molen De Fortuin in Hattem

Voorwaarde 2 / Alleen amateurfotografen mogen deelnemen. Ingestuurde foto's moeten gemaakt zijn bij of in de molen in tussen maart 2016 en september 2016.

Voorwaarde 3 / De wedstrijd kent als thema "De Fortuin, maar dan anders". Fotografen zijn geheel vrij in hun interpretatie van dit onderwerp. Desgewenst kunnen deelnemers een motivatie meesturen.

Voorwaarde 4 / Iedere deelnemer mag maximaal drie foto's aanleveren. Deze foto's moeten digitaal aangeleverd worden met een bestandsgrootte van maximaal 3MB. Er zijn geen eisen aan bestandsformaat of minimale grootte van de foto, maar omdat de foto's mogelijk geprint gaan worden, verdient het de voorkeur om de foto's zo groot mogelijk (maximaal 3MB) aan te leveren.

Voorwaarde 5 / De deelnemer stuurt het beeldmateriaal in via het email adres media@molendefortuin.nl . Bij problemen met het verzenden kan contact opgenomen met eerder genoemd email adres.

Voorwaarde 6 / De foto's worden beoordeeld door een jury.

Voorwaarde 7 / De jury bestaat uit drie personen: een gediplomeerd fotograaf gespecialiseerd in architectuurfotografie, een persfotograaf en een deskundige op gebied van recreatie en publiciteit. De foto's worden anoniem aan de jury voorgelegd.

Voorwaarde 8 / Er is geen publieksjury.

Voorwaarde 9 / De prijswinnaars worden per email of telefonisch op de hoogte gebracht. De prijs wordt bij de molen op afgesproken tijd uitgereikt.

Voorwaarde 10 / Er is € 100,00 aan prijzengeld beschikbaar te verdelen over drie prijswinnaars. Eerste prijs € 50,00, tweede prijs € 30,00, derde prijs € 20,00. De organisatie van fotowedstrijd 'De Fortuin maar dan anders' behoudt zich het recht voor de prijs indien nodig aan te passen, te wijzigen, of te vervangen door een andere prijs. In overleg met de makers van de winnende foto´s worden deze door de stichting Rond Uit Hattem als ansichtkaart uitgegeven.

Voorwaarde 11 / De fotowedstrijd loopt van 21 mei 2016 tot en met 10 september 2016.

Voorwaarde 12 / De organiserende vrijwilligers en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname. Alle andere vrijwilligers van molen De Fortuin kunnen deelnemen.

Voorwaarde 13 / De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Foto's die niet binnen het kader van de fotowedstrijd passen, kunnen door de organisatie zonder opgaaf van reden geweigerd worden. Ook als fraude wordt vastgesteld, kan de organisatie de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd nemen.

Voorwaarde 14 / De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik (door molen De Fortuin) van alle ingezonden werken voor aan de fotowedstrijd gerelateerde publicaties, bijvoorbeeld op websites en in gedrukte media. De deelnemers verklaren zich tevens akkoord met het gebruik van ingezonden werken voor publicatie doeleinden betreffende de molen De Fortuin. Dit alles met vermelding van de naam van de maker.

Voorwaarde 15 / Tegen de beslissing van de professionele jury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

Voorwaarde 16 / De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment voortijdig te beëindigen of te verlengen.

Voorwaarde 17/ In gevallen waar het reglement niet in voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.

Voorwaarde 18/ Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen in dit reglement.

Hattem, De Fortuin, mei 2016.