Werkzaamheden aan de weststeen

Molenaars Jaap Rouwenhorst en Hans de Weerd zijn bezig met werkzaamheden aan de weststeen. Ze doen dit in verband met hun opleiding tot korenmolenaar. Ze worden begeleid door Hans Dobbe van het Korenmolenaars Gilde.

Van dit gebeuren zijn door RTVHattem een drietal interessante filmpjes gemaakt. Hier vindt u de links:
1. Het lichten en scherpen van de molensteen
2. Het rijnijzer
3. Het 1e meel van de gescherpte molenstenen

Vordering werkzaamheden weststeen.

De steen ligt omgedraaid op de steenzolder. De rijn wordt exact gecentreerd en opnieuw vastgezet met aluin.

Steen billen

Met behulp van speciale hamers worden ligger en loper gebild en gescherpt. Hierna kan de steen weer op zijn plaats.