Het omverwaaien van de voorganger van de molen De Fortuin in 1808 (4)

Voor het overige lijkt Derk Lammerts Boeve zich tot zijn dood vooral bezig te hebben gehouden met het voortzetten van een vrijetijdsbesteding: het op de wereld zetten van kinderen en het trouwen met vrouwen die veel jonger dan hij waren. Derk verwekte enkele weken na het ongeluk bij zijn twintig jaar jongere tweede vrouw een tweede kind. Er zouden er in dat huwelijk nog negen volgen. In zijn eerste huwelijk waren drie kinderen geboren. In 1840, op zijn 72ste, zou Derk, nadat hij opnieuw weduwnaar was geworden in 1827, nog trouwen met een 38 jaar jongere vrouw met wie hij nog twee kinderen zou krijgen, het laatste toen hij al 75 jaar oud was. In totaal kreeg Derk dus zestien kinderen in drie huwelijken. De geboorte van het eerste kind in elk van zijn drie huwelijken vond ruimschoots binnen negen maanden na de huwelijksnacht plaats, bij het tweede huwelijk zelfs binnen twee maanden. Hij overleed op 16 juli 1843, 75 jaar oud, 52 jaar na de geboorte van zijn eerste kind en nog geen jaar na de geboorte van het laatste.

Derk kwam hoogstwaarschijnlijk niet uit een molenaarsgeslacht zoals met veel molenaars wel het geval is. Hij is het molenaarswezen ingerold door een molenaarsweduwe zwanger te maken en met haar te trouwen. Uiteindelijk duurde zijn molenaarsavontuur achttien jaar en liep niet goed af. Zijn stiefzoon met de toepasselijke naam Mulder was daarentegen een molenaar in hart en nieren en diens nazaten ook.

En de molenaars en -knechten van de beide windmolens van Hattem die de windhoos van mei 1808 over hun molen hebben zien, horen en voelen razen? Voorlopig zijn die voor ons nog anoniem. De molenaar en knecht van de omgewaaide korenmolen zullen elders hun heil hebben moeten zoeken, want pas in 1816 werd de huidige molen De Fortuin gebouwd. De Hattemers konden intussen voor het malen van hun graan terecht bij de "Watermulder" van landgoed Molecaten of de Claarwater molen aan de Gelderse Dijk dicht bij het Katerveer, die op dat moment eigendom was van Aaltje Zielhuis, weduwe Nienhuis die ook eigenares was van de molen van Veessen.